Voorlopige teamindeling 2023-2024

Dit is een voorlopige teamindeling. Tot 1 mei is er nog de tijd om op te zeggen, daarna kijken we of er, als gevolg van de opzeggingen, nog mutaties in de teams nodig zijn.
Ook kijken we dan of er teams vanuit de wachtlijst kunnen worden aangevuld.

Vragen over deze voorlopige indeling? Stuur dan een mail naar de Technische Commissie: tc@blackeagles.nl