Nieuwsbrief September 2022

NIEUWSBRIEF September 2022

Beste leden,

In deze nieuwsbrief aandacht voor:
• Ophalen van de teamtassen;
• Nieuwe tenues en inloopshirts;
• Voorlichting over tafelen bij wedstrijden
• Gevolgen bij het niet opkomen voor zaaltaken;
• Zaalwacht
Veel plezier bij de start van het nieuwe seizoen,

Het Bestuur

_____________________________________________________

Ophalen van Teamtassen

De teamtassen kunnen weer opgehaald worden en wel op donderdagavond 8 september van 19.00 uur tot 21.00 uur bij de opslag op Westeind 6 in Rosmalen.

Stem graag even binnen het eigen team af wie van de trainers/spelers/ouders de tas komt ophalen.

_____________________________________________________

Nieuwe tenues en inloopshirts

De kledingcommissie en het bestuur zijn bezig met het uitzoeken van nieuwe tenues.
We stappen over van Spalding naar Macron en doen dit in twee etappes.
Dit jaar krijgen 14 teams de nieuwe tenues en het jaar erop de andere 14 teams. Voor de dames vanaf U16 worden aparte damestenues ingekocht. Dit najaar zullen er passessies komen waarbij de teams de nieuwe tenues kunnen passen waarna ze besteld worden.
Leuk nieuws is ook dat er een webshop komt, waarin je een aantal gepersonaliseerde Black Eagles artikelen kunt kopen. Denk hierbij aan hoodies, bidons, trainingspakken etc.

_____________________________________________________

Voorlichting over tafelen bij wedstrijden

Ernst-Jan Scheerder en Eva van der Mars hebben aangegeven dat zij ouders en jonge spelers, die beginnen met tafelen, willen helpen. Zij hebben hiervoor een uitgebreide instructie opgesteld en gaan in kleine groepjes uitleg geven.
Voor ouders is er op de clubdag zaterdag 10 september voorafgaand aan de eerste wedstrijd de mogelijkheid om uitleg te krijgen over wat er tijdens het tafelen van hen wordt verwacht.
Deze uitleg start om 09.45 uur en er is plek voor max. 15 ouders. Geef je snel op voor deze sessie door een mail te sturen naar Ernst-Jan Scheerder (e.scheerder@outlook.com).

Na de clubdag zullen Ernst-Jan en Eva de U16 teams nog een voorlichting geven en als er nog meer (ouders van) teams behoefte hebben aan uitleg, dan kunnen ze dat bij hen aangeven. Bij voldoende aanmeldingen wordt er weer een bijeenkomst gepland.
Het document met daarin de instructies voor tafelen zal ook binnenkort beschikbaar zijn op de website en wordt ook in de Hazelaar bij de tafelspullen gelegd.

_____________________________________________________

Gevolgen bij het niet opkomen voor zaaltaken

In het seizoen 2021 – 2022 is het te vaak voorgekomen dat leden niet aanwezig waren om zaaltaken uit te voeren, of dat zij (te) laat aanwezig waren bij een wedstrijd.
Vanaf seizoen 2022-2023 geldt dat de afspraken die hierover gemaakt zijn door alle leden nageleefd worden.

• Ten minste 10 minuten voor de geplande aanvang van de wedstrijd is degene aanwezig die de zaaltaak uit moet voeren. De zaaltaak betreft het tafelen of fluiten van een wedstrijd.
• Niet opkomen timen/scoren/fluiten:
1. 1e keer: 1 thuiswedstrijd niet spelen en bij die wedstrijd zaaltaak vervullen
2. 2e keer: 1 thuiswedstrijd niet spelen en bij die wedstrijd zaaltaak vervullen
3. 3e keer: ter beoordeling van het bestuur volgens huishoudelijk regelement, in principe betekent dit een schorsing.
• Boetes die door de NBB aan de vereniging worden opgelegd, worden aan het betreffende lid/of leden doorbelast.
• De trainer – coach van het gedupeerde team geeft aan het Wedstrijdsecretariaat door welk lid niet aanwezig was voor een zaaltaak. Het Wedstrijdsecretariaat voert de sanctie uit en informeert de trainer coach van het team waar het afwezige lid deel van uitmaakt.

_____________________________________________________

Zaalwacht

Omdat het te vaak voorkomt dat teams gedupeerd worden door afwezigheid van leden voor het uitvoeren van zaaltaken, wordt in het seizoen 2022 – 2023 de zaalwacht weer in het leven geroepen. We verwachten dat dit in het vierde kwartaal gaat gebeuren. We zijn nu nog bezig met de voorbereidingen.
Alle competitie spelende teams vanaf U-18 hebben roulerend zaalwacht op een competitiedag. De zaalwacht is uiterlijk 20 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig.
Het Wedstrijdsecretariaat maakt een indeling welk team op welke dag zaalwacht heeft. De teammanager krijgt dit door van het Wedstrijdsecretariaat en maakt een indeling wie, van hoe laat tot hoe laat zaalwachtdienst heeft.
In de Vissenkom ligt op een wedstrijddag een overzicht van welk team wanneer zaalwacht heeft. Daarnaast is per team aangegeven wie de trainer coach is en wie de teammanager en wat de telefoonnummers zijn.
Is er geen zaalwacht aanwezig, dan belt de trainer coach van het team dat als eerste moet spelen de verantwoordelijk teammanager van het team dat zaalwacht heeft. Is deze niet bereikbaar, dan wordt de trainer coach gebeld van het team dat zaalwacht heeft. Zij zullen voor een oplossing moeten zorgen.
De belangrijkste taak van de zaalwacht is om ervoor te zorgen dat de wedstrijden tijdig gespeeld kunnen worden. Als degene die de zaaltaak heeft niet op tijd aanwezig is, dan belt de zaalwacht de verantwoordelijk teammanager van het team waar het afwezige lid deel van uit maakt. Is deze niet bereikbaar, dan wordt de trainer coach gebeld van het team dat zaalwacht heeft. Zij zullen voor een oplossing moeten zorgen.
Voordat dit in het vierde kwartaal wordt ingevoerd zal er in een nieuwsbrief nadere informatie worden verstrekt.