Nieuwsbrief oktober 2023

Woordje van het bestuur

Beste leden,

In deze nieuwsbrief vind je de volgende onderwerpen:
• Algemene LedenVergadering (ALV)
• Voorstellen kandidaat bestuursleden.
• Grote Clubactie
• Melden van (e-mail) adreswijziging
Wij stellen het zeer op prijs als je de ALV komt bezoeken. Wij voelen het als een blijk van waardering voor ons als bestuur enerzijds, en welgemeende interesse in het wel en wee van de club anderzijds, als je aanwezig bent.

Heel graag tot ziens op de ALV.

Het Bestuur


Algemene Ledenvergadering (ALV)

Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats op dinsdag 28 november. Ontvangst is om 19:30 uur. We starten om 20:00 uur.
De locatie is de foyer in “de Kentering”.

Aanmelden doe je door het sturen van een mail naar bestuurssecretariaat@blackeagles.nl

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Presentielijst
4. Verslag ALV 29 november 2022
5. Korte terugblik op het seizoen 2022– 2023, inclusief Financieel jaarverslag
6. Verslag Kascommissie
7. Benoemen van de kascommissie
8. Bestuursmutaties
9. Rondvraag en sluiting
Het verslag van de ALV van vorig jaar is opvraagbaar bij bestuurssecretariaat@blackeagles.nl
Mocht je inzage willen hebben in het financieel jaarverslag, geef dit dan aan door het sturen van een e-mail naar voorgaand mailadres.

Verkiesbaar (op voordracht bestuur):
• Rob de Keijzer – vice voorzitter
• Paul Boeren – algemeen bestuurslid
• Michelle van den Wildenberg – algemeen bestuurslid
Kun je zelf niet aanwezig zijn, geef dan een machtiging af aan een lid die wel gaat (heeft de voorkeur) of aan een van de bestuursleden (stuur een mail naar bestuurssecretariaat@blackeagles.nl en vermeld welk bestuurslid jij machtigt)! Hierdoor kan voorkomen worden dat er onnodig een tweede ALV gepland moet worden.


Voorstellen kandidaat bestuursleden – Paul Boeren

Graag stel ik me kandidaat voor een algemene bestuursfunctie. Na 14 jaar trainer/coach van diverse jeugdteams te zijn geweest, wil ik me nu graag inzetten voor de club in een rol anders dan op of langs het veld. Basketbal is de leukste sport en Black Eagles is en blijft de mooiste club voor mij.
Wat ik zelf als sterke punten zie, is dat ik de club en veel leden ken en ervaring als bestuurslid heb (bij SCC de Biechten in Hintham). Binnen het bestuur wil ik me richten op het verstevigen van de basis. Daar bedoel ik mee dat we als club moeten blijven investeren in de korte lijntjes, weten wat er speelt en besluiten nemen waar we kijken naar de lange termijn.

Voorstellen kandidaat bestuursleden – Rob de Keijzer

Na reeds een paar jaar als trainer/coach rond te lopen en nu 2 jaar als TC lid zal ik geen onbekende zijn binnen Black Eagles.
In het dagelijks leven ben ik commercieel medewerker binnendienst en stuur ik diezelfde binnendienst aan zodat onze klanten de service krijgen die ze verdienen. Daarnaast heb ik als hobby het schrijven van wedstrijdverslagen voor de BNXT League en Heroes Den Bosch. Veel basketbal dus in mijn vrije tijd J

Bij Black Eagles wil ik vooral gaan zorgen dat de leden en/of ouders weten waar ze terecht kunnen bij vragen en/of opmerkingen. De tijd die ik in de hal ben merk ik dat er nog veel leden of ouders zijn die “geen gevoel” hebben bij de club waar ze lid van zijn. En dat is toch jammer. Ook ik zal gaan proberen om dat clubgevoel bij vele mensen toch weer terug te krijgen.
Buiten dat ben ik meer dan bereid om de club vooruit te helpen. Met de huidige voorzitter heb ik het er al een paar keer over gehad, ook voordat hij aantrad, en nu is de tijd daar om de daad bij het woord te voegen. Met alle andere bestuursleden de TC en alle andere vrijwilligers kijk ik ernaar uit om de komende jaren van Black Eagles een nog mooiere en gezellige club te maken. Tijdens maar ook naast de wedstrijden.

Voorstellen kandidaat bestuursleden – Michelle van den Wildenberg

Even voorstellen, Michelle van den Wildenberg, 41 jaar, getrouwd en moeder van 4. Daarvan spelen de 2 jongste bij The Black Eagles.

Ondertussen zijn we met het gezin dagelijks te vinden in de Hazelaar. Ondanks dat ik zelf niet basketbal, duurde het niet lang of ik ontwikkelde liefde voor het spelletje en de vereniging.

In mijn eventuele rol in het bestuur wil ik mij sterk maken voor basketbal in de breedste zin des woords. Zorgen dat alle leden op een sportieve dan wel recreatieve manier met basketbal bezig kunnen zijn, waarin sportiviteit en plezier voorop staan. En wil me gaan inzetten om de vrijwilligers, leden en het bestuur dichter bij elkaar te brengen.


Grote Clubactie

Op zaterdag 23 september is de Grote Clubactie van start gegaan. Namens onze vereniging hebben Dre Thewessen en
Hanneke Spigt weer hun schouders eronder gezet om de organisatie goed te laten verlopen.

Win zelf en met je team ook gave prijzen
Iedereen die 25 of meer verkoopt ontvangt sowieso € 5,- en een GROTE CLUBACTIE MEDAILLE. Bij 50 of meer verkochte loten krijg je € 25,-. Daarnaast is er een prijs van
€50,- voor de beste verkoper en €75 voor het bestverkopende team.

Hoe het werkt
Van elk lot van € 3,- gaat € 2,40 direct in onze clubkas! Verkoop gaat via de QR-code op de voorkant van het boekje. De koper komt daarmee direct op jouw online verkoop-

Uiterlijk 29 oktober moeten de verkoopboekjes weer worden ingeleverd in de doos bij de zaalbeheerder van de Hazelaar.

Veel succes!


Melden van (e-mail) adreswijziging

Het wordt nogal eens vergeten, maar mocht je verhuizen naar een nieuw adres, of heb je een nieuw e-mailadres, geef dit dan even per mail door aan ledenadministratie@blackeagles.nl