Nieuwsbrief November 2022

NIEUWSBRIEF november 2022

Beste leden,

Het seizoen is al weer in volle gang. Hoogste tijd voor weer een nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
• Instructiebijeenkomst gebruik I-pad
• Merchandise Black Eagles in de zaal
• Nieuwe sponsors
• Opbrengst Rabo Clubsupport
• Algemene LedenVergadering (ALV)
• Grote Clubactie

Tot ziens op de ALV.

Het Bestuur


Instructiebijeenkomst gebruikt I-pad

Ernst-Jan Scheerder en Eva van der Mars hebben de afgelopen maanden voor een behoorlijk aantal teams instructiebijeenkomsten gehouden voor het gebruik van de I-pad voor het “scoren” van een wedstrijd.

Het is de bedoeling om in de toekomst een aantal keer per jaar een bijeenkomst te organiseren in een groter verband en in een grotere ruimte. We denken begin 2023 weer een bijeenkomst te organiseren.

Mocht je ouder zijn van een spelend lid, of mocht je als spelend lid graag de bijeenkomst bijwonen, meld je dan aan door het sturen van een mail aan bestuurssecretariaat@blackeagles.nl


Onze kledingleverancier Macron gaat Black Eagles merchandise verkopen!

Macron zal op zaterdag 19 november in de zaal van de Hazelaar, vanaf ongeveer 13:30 uur tot 16:30 uur, aanwezig zijn om de merchandise te laten zien / passen.
Nog niet alles staat in de webshop, maar je kunt al even kijken op Black Eagles Archives – Macron Store Deurne

We streven er naar om die middag ook de tassen met nieuwe tenues uit te reiken aan de teams.


Nieuwe sponsors

Wij mogen twee nieuwe sponsors verwelkomen bij de club. Dit zijn:

Bike Center Den Bosch – Vakmensen waar je je fiets aan toevertrouwt!
Winkel Rosmalen | Lunenburg

Binnenkort hangen de banners van beide sponsoren in de Hazelaar.
Dankjewel sponsors!


Opbrengst Rabo ClubSupport

De vorige nieuwsbrief riepen wij iedereen die lid was van Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken op om hun stem uit te brengen op onze vereniging in het kader van Rabo ClubSupport. Inmiddels weten wij dat de opbrengst voor onze vereniging € 934,68 bedraagt. Een geweldig mooi bedrag! Dankjewel stemmers!


Algemene LedenVergadering

Zoals eerder al aangekondigd vindt de Algemene LedenVergadering plaats op dinsdag 29 november.

Ontvangst is om 19:30 uur. We starten om 20:00 uur.
De locatie is de kleine gymzaal in de Hazelaar.

Aanmelden doe je door het sturen van een mail naar bestuurssecretariaat@blackeagles.nl

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Presentielijst
4. Verslag ALV 29 november 2021
5. Korte terugblik op het seizoen 2021 – 2022, inclusief Financieel jaarverslag
6. Verslag Kascommissie
7. Benoemen van de kascommissie
8. Bestuursmutaties
9. Vrijwilligers en toekomst
10. Rondvraag en sluiting

Het verslag van de ALV van vorig jaar is opvraagbaar bij bestuurssecretariaat@blackeagles.nl
Mocht je inzage willen hebben in het financieel jaarverslag, geef dit dan aan door het sturen van een e-mail naar voorgaand mailadres.

Verkiesbaar (op voordracht bestuur):
• John Bekker: Technische Commissie
• Jan Schut: Penningmeester
• Quinten Rebergen: Voorzitter

Kun je zelf niet aanwezig zijn, geef dan een machtiging af aan een lid die wel gaat of aan een van de bestuursleden (stuur een mail naar bestuurssecretariaat@blackeagles.nl en vermeld welk bestuurslid jij machtigt)! Hierdoor kan voorkomen worden dat er onnodig een tweede ALV gepland moet worden.


Grote Clubactie

Aanstaande zaterdag 5 november moeten alle lotenboekjes van de Grote Clubactie weer zijn ingeleverd.
Je kunt je boekje inleveren bij je coach of teammanager of direct in de inleverdoos bij de zaalbeheerders van de Hazelaar in de ruimte onder de trap.

De Grote Clubactie loopt tot nu toe uitstekend!
Met alleen de online verkopen zitten we nu al op 90% van ons doel van € 2500,-!
En al meer dan 15 verkopers verdienen de aanmoedigingsprijs van €5 voor 20 verkochte loten!
We zijn dus op weg naar een heel mooi resultaat dit jaar!

Kijk nog even snel op je persoonlijke verkooppagina (of in je boekje) of jij ook bij de 20+ verkopers hoort!
Je hebt nog tot zaterdag!
Heel veel succes allemaal met de laatste loodjes!

Sportieve groet,
Namens de Black Eagles Sponsorcommissie

Hanneke Spigt
Dre Thewessen