Nieuwsbrief Mei 2023

Woordje van het bestuur

Beste leden,

In deze nieuwsbrief tref je de volgende onderwerpen aan:

• Opzeggen? Doe dat voor 1 mei!
• Actualiseren van de (e-mail) adressen;
• The Black Eagles cup, toernooi V16 en V18i;
• Wedtrijd G team;
• BS2 in het nieuwe seizoen
• Wanneer is de zaal open?
• Uitbreiding van het Bestuur gewenst!

Mocht je willen weten wat de voorlopige teamindeling 2023 – 2024 is, kijk dan even op de website bij de nieuwsberichten. Hier vind je ook de uitnodiging voor de clubdag van 10 juni.

Veel leesplezier gewenst,

Het Bestuur


Opzeggen? Doe dat voor 1 mei!

Uiteraard gaan we er vanuit dat je gewoon lid blijft van onze vereniging en volgend seizoen weer lekker kan basketballen. Wil je toch opzeggen, doe dat dan vóór 1 mei schriftelijk bij de ledenadministratie. Het indienen van dit verzoek na 1 mei aan de ledenadministratie heeft tot gevolg dat het volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen verschuldigd is. Dit is zo afgesproken in ons huishoudelijk regelement.


Actualiseren van de (e-mail) adressen.

Wijzigen jouw persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer of huisadres?
Vergeet niet deze wijziging door te geven aan de ledenadministratie.


The Black Eagles cup, toernooi V16 en V18

Op zaterdag 13 mei worden er thuistoernooien georganiseerd in Sporthal De Hazelaar voor V16 en V18.
De voorlopige planning is als volgt:
9.30 – 14.00 uur toernooi V16
14.30 – 19.00 uur toernooi V18
De wedstrijden duren 20 minuten doorlopende tijd.

Voor beide toernooien zijn wij nog dringend op zoek naar scheidsrechters. Wil je meeghelpen om dit toernooi mogelijk en tot een succes te maken? Geef je dan op als scheidsrechter via:
wedstrijdsecretariaat@blackeagles.nl

Mondeling aanmelden kan ook bij Miriam of Robert van der Linde (06-27058771).


BS2 in het nieuwe seizoen.

Door de vele afmeldingen is het niet gelukt om een BS2 scheidsrecterscursus te organiseren.. Aan het begin van het nieuwe seizoen zal deze zeker gegeven gaan worden.
Let op, een BS2 cursus is NIET vrijblijvend. Alle wedstrijdspelende leden van 14 jaar of ouder dienen in het bezit te zijn van een BS2 certificaat.


Wanneer is de zaal open?

Er komen vaak vragen over het wel of niet open zijn van de sporthal op feestdagen tijdens het seizoen.

Voor de duidelijkheid: Alleen op nationale feestdagen is de sporthal gesloten. Dat betekent dat de hal op 27 april, 18 mei, 28 en 29 mei gesloten is.


Uitbreiding van het bestuur gewenst.

Het bestuur zou graag een afspiegeliing willen zijn van de vereniging. Om dit te realiseren zoekt het bestuur leden om het bestuursteam te versterken. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan jonge leden die bestuurservaring op willen doen, dames of rollers.
Samen kijken we welke rol jij zou kunnen vervullen.

Heb jij interesse? Stuur dan even een mailtje naar bestuurssecretariaat@blackeagles.nl