Nieuwsbrief Maart 2024

Maart 2024

Beste leden,

In deze nieuwsbrief vind je de volgende onderwerpen:
• Update sportfoyer / barpersoneel / schildergroep
• Oproep: Bedenk een naam voor de sportfoyer
• Toernooien
• Reanimatie cursus
• Einde trainingen in zicht
• Clubdag 15 juni


Update sportfoyer

Zoals al eerder gemeld in de nieuwsbrieven, zijn we in gesprek met de gemeente over de exploitatie van de sportfoyer in de Hazelaar voor de komende seizoenen.
We zijn inmiddels in de afsluitende fase beland, en we kunnen jullie mededelen dat we het gaan doen.
Hoe en in welke vorm is nog in ontwikkeling.

Wel willen we jullie vragen om mee te denken over de naam voor de sportfoyer. Dus laat je fantasie werken en meld je inzending op voorzitter@blackeagles.nl

Verder zoeken we ook mensen die samen met elkaar de sportfoyer willen runnen, denk aan bardiensten op trainingsavonden en wedstrijddagen, iedereen vanaf 16 jaar mag zich aanmelden.
Uiteraard staat hier een vergoeding tegenover.
Heb je interesse en/of wil je meer weten, stuur een mail naar voorzitter@blackeagles.nl

Natuurlijk moet de sportfoyer ook een eigen Black Eagles uitstraling krijgen. Daarvoor zal het nodige verf en timmerwerkzaamheden gedaan meten worden. Ook hiervoor zijn we op zoek naar handjes.
Dit werk zal hoofdzakelijk in de zomer moeten gebeuren, om in augustus bij het start van het nieuwe seizoen, in een vernieuwd zwart/gele sportfoyer, een drankje te doen. Veel handen maken licht werk, dus meld je aan op voorzitter@blackeagles.nl


Toernooien

Wil je als team een toernooi organiseren, dat kan altijd, de club zal de zaalhuur betalen zodat je daar geen zorgen over hoeft te maken.

Als je interesse hebt en wilt meer weten, meld je dan bij TC@blackeagles.nl


Reanimatiecursus

Voor de geïnteresseerde trainers / coaches willen we gaan kijken of er genoeg animo is voor een reanimatie / acute hulp cursus om zo bij calamiteiten te weten wat te doen. Mocht je daar interesse in hebben, stuur dan een mail naar bestuurssecretariaat@blackeagles.nl


Nieuwe vloer

Misschien heb je het al gehoord in de wandelgangen, er komt in de zomer een nieuwe vloer in de wedstrijdhal.
De kleur van de vloer zal grijs worden met minder lijnen van andere sporten. Voorbeeld hiervan is de sporthal Schutskamp.
Het centercourt wordt een 2 meter opgeschoven, zodat de tribune normaal open kan.
Ook de lambrisering, die in de wedstrijdhal hangt, wordt geschilderd in BE kleuren.


Clubdag 15 juni + laatste trainingsdag

De laatste trainingen van dit seizoen naderen sneller dan je denkt. Op 31 mei is de laatste trainingsdag en twee weken later, op 15 juni is onze jaarlijkse clubdag. Houd deze datum dus vrij in je agenda. Info over het programma volgt in een later stadium