Nieuwsbrief: Verenigingsinzet en vertrouwenspersoon

Verenigingsinzet: oproep aan leden om mee te denken!

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 29 November heeft het bestuur het probleem aangekaart dat onze club al heel lang te weinig vrijwilligers heeft om het bestuur, commissies en kader te bemensen. Hierdoor is de druk op het huidige vrijwilligerskorps al heel lang veel te hoog.

Het vragen van (ouders van) leden en oproepen via de nieuwbrief leveren helaas te weinig response op. Het bestuur realiseert zich, dat als op deze voet wordt doorgegaan, het probleem niet opgelost zal worden. Gevolg zou kunnen zijn dat vrijwilligers gaan afhaken, omdat de druk te groot wordt en dat willen we natuurlijk niet.

Het bestuur heeft hier over nagedacht. Uitgangspunt voor het bestuur is dat een lid contributie betaalt om te kunnen spelen en trainen. Daar hoort ook het zo nu en dan tafelen of fluiten bij. Maar het lidmaatschap van een vereniging is meer dan alleen trainen en spelen. De leden van een vereniging zorgen er ook voor, dat een vereniging kan bestaan en dat alle taken die niet direct met spelen en trainen te maken hebben ook worden uitgevoerd. Vele handen maken licht werk, dus als iedereen hierin zijn of haar steentje bijdraagt, dan kunnen we nog lang genieten van onze sport en de gezelligheid van de club, zonder dat de vrijwilligers te veel belast worden.

Wat ziet het bestuur als oplossing? De verenigingstaken die nog niet uitgevoerd worden, worden verdeeld over de teams. Een team krijgt daardoor een aantal taken te vervullen die zij als team gaan uitvoeren. Uiteraard moet er rekening worden gehouden met de taken die een team al vervuld, dat spreekt voor zich.

Over hoe we de verenigingsinzet per team zouden kunnen organiseren willen wij graag in gesprek gaan met een aantal leden die hierover willen meedenken. Kunnen we op jou rekenen? Stuur dan een mailtje naar het bestuurssecretariaat.

Alvast bedankt!

 

Weet jij wie onze vertrouwenspersonen zijn?

De laatste tijd is er (helaas) veel nieuws in de media over grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur keurt grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging uiteraard af.

Het is belangrijk om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en er elkaar op aanspreken. In de praktijk is dit echter niet altijd gemakkelijk. Er kan een drempel worden ervaren om naar iemand toe te stappen, bv. door schaamte, onmacht of door angst dat jouw probleem met meerdere mensen binnen de vereniging wordt besproken.

Om de drempel te verlagen heeft The Black Eagles twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. De vertrouwenscontactpersonen zijn het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers, toeschouwers, etc. die opmerkingen of vragen hebben over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, of die over een concreet incident in gesprek willen. De vertrouwenscontactpersonen hebben geheimhoudingsplicht. Zij behandelen de informatie vertrouwelijk.

Mocht je meer willen weten over wat een vertrouwenspersoon voor jou kan betekenen, dan kun je op  deze link klikken.