Nieuwsbrief, corona update

Maatregelen vanaf zondag 28 november 17:00 uur

Opnieuw een zware domper. De eerder aangescherpte coronamaatregelen blijken helaas niet voldoende impact gehad te hebben op de coronatoestand van ons land. In de persconferentie van gisteren heeft het kabinet daarom aangekondigd de huidige coronamaatregelen te verlengen en in bepaalde opzichten zelfs verder aan te scherpen.

Dat heeft tot gevolg dat er vanaf zondag 28 november niet meer na 17.00 uur gesport mag worden. Dit betekent dat alle trainingen van maandag tot en met vrijdag vervallen. De Nederlandse Basketball Bond heeft aangegeven dat er dit weekend nog volop gespeeld kan worden. Na dit weekend zal de NBB een besluit nemen over de consequenties die deze nieuwe maatregelen hebben voor onze sport, dan zullen ook de adviezen die NOC*NSF hierin geeft worden meegenomen in de besluitvorming. Uiteraard worden jullie hierover geïnformeerd als er meer bekend is.

Het bestuur geeft de (ouders van) basketballers die in de weekends wedstrijden spelen het advies mee om, op de dag dat er gesport wordt, een zelftest te doen. Hierin zou dezelfde “leeftijdsondergrens” (groep 6) aangehouden kunnen worden als voor het basisonderwijs geldt. Dit maakt het sporten voor iedereen veiliger. Nogmaals, het is een advies, waarbij het bestuur hoopt dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en voor de ander.

Het bestuur is er tevens van op de hoogte dat de afspraken met de Gemeente over het scannen van de QR code niet altijd nagekomen worden. Dit is inmiddels gemeld bij de Gemeente. Aangezien het nu nog gaat om een hele beperkte groep die gescand moet worden (spelers van 18 jaar of ouder) wil het bestuur vragen aan de trainer/coaches om hier verantwoordelijkheid te nemen door, indien nodig, eigen spelers te scannen evenals de spelers van de tegenstanders. Samen k omen we er wel.

Voor de volledigheid nog even de maatregelen op een rijtje.

  • Vanaf zondag 28 november mag er niet meer na 17.00 uur gesport worden. Dit betekent dat de trainingsavonden van maandag tot en met vrijdag komen te vervallen.
  • In het weekend controleert de Gemeente/beheerder de QR code van 08:30 – 17:00.
  • De (benoemde) trainer/coaches controleren de QR codes van hun spelers die 18+ zijn. Hiervoor moet de app “Scanner voor CoronaCheck” van het RIVM worden gedownload op de telefoon. De (benoemde) trainer/coaches vragen de trainer/coaches van de tegenstander om dit ook te doen, als dit nog niet gedaan is.
  • De (assistent) coaches, teammanagers (bij wedstrijden ook scheidsrechters en tafelfunctionarissen) hoeven niet gecontroleerd te worden.
  • Als leden geen telefoon hebben, dan overleggen zij het Corona Toegangsbewijs op papier.
  • We ontvangen geen bezoekers, ouders of supporters in de hal of in de kleedkamer.
  • Laat de kinderen thuis omkleden en douchen. Kinderen bij voorkeur afzetten bij de deur en daar ook weer ophalen.
  • We gaan geen politieagent spelen, dus als er problemen dreigen te ontstaan, dan laten we het aan de speler en het team om de juiste, passende beslissing te nemen. We gaan ervan uit dat iedereen verantwoordelijkheid neemt.