Nieuwsbrief April 2022

Beste leden,

In deze nieuwbrief weer veel artikelen die je gelezen MOET hebben.

Jazeker! De Clubdag komt er aan en natuurlijk schenken we hier aandacht aan in deze nieuwsbrief. Want ……. Om deze dag mogelijk te maken zoekt de evenementencommissie nog mensen die op zaterdag 11 juni kunnen helpen. Zie onderstaand artikel dat hierover gaat.

Waar we ook vrijwilligers voor nodig hebben is het Super G toernooi dat op 29 mei plaats vindt. Ook daar schenken we aandacht aan.

Er is onduidelijkheid over de afspraken over het opbouwen en opruimen van de velden als er wedstrijden worden gespeeld. Daarom staan in deze nieuwsbrief nog eens de afspraken vermeld.

We merken dat de zaaltaken helaas niet altijd uitgevoerd worden door de leden. Dat kan echt niet! Als je een zaaltaak hebt, dan wordt er op jou gerekend. Je kunt dan niet zo maar wegblijven of 1 minuut voor aanvang binnen komen wandelen. Dus ….. heb je een zaaltaak, dan ben je aanwezig en wel minstens 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd die jij moet tafelen of fluiten. Voor het niet op komen dagen word je bestraft, maar het is toch te gek als het zo ver moet komen. Neem je verantwoordelijkheid als lid van de vereniging!

Tot slot verwijzen wij in een artikel naar de voorlopige teamindeling. En mocht je, om wat voor reden dan ook, volgend seizoen willen stoppen? Geef dit tijdig door!

In ieder geval tot ziens op de Clubdag!

Het Bestuur

_____________________________________________________

De Clubdag van 11 juni heeft handjes nodig!

Om de Clubdag mogelijk te maken is de evenementencommissie op zoek naar mensen die op 11 juni kunnen helpen. Zij zijn op zoek naar:

• Een speaker/ omroeper voor die dag vanaf 12.00 uur
• Begeleider voor de kind – ouder estafette (max. 2 uur inzet)
• 2 personen voor de suikerspin / popcorn (kan iemand vanaf 14 jaar zijn)
• En gewoon extra handjes voor het versieren van de zaal etc.

Je kunt een mailtje sturen naar: evenementen@blackeagles.nl

_____________________________________________________

Super G toernooi zoekt vrijwilligers

Op zondag 29 mei wordt de Hazelaar omgetoverd tot het grootste G toernooi van het jaar, namelijk het Super G toernooi. Onze vereniging gaat het basketbalgedeelte verzorgen.

We hebben hiervoor vrijwilligers nodig die deze onvergetelijke dag mogelijk maken. We zoeken vrijwilligers die de score willen bijhouden en uiteraard ook scheidsrechters die de wedstrijden in goede banen leiden.

De dag begint rond 10.00u en zal rond 16.00u klaar zijn. Je krijgt consumpties, een lunch, maar vooral ook veel waardering en een ervaring die je bij zal blijven.

Ben je of ken je iemand die de hele dag, dagdeel of een paar uur wil komen helpen? Stuur een mailte naar Esthervanbeurden86@gmail.com

_____________________________________________________

Voorlopige teamindeling staat op de website.

Wil je opzeggen? Doe dit op tijd.

De TC heeft weer z’n beste gedaan om een voorlopige teamindeling voor volgend seizoen te maken. Deze vind je ook op de website onder het kopje nieuws.

Uiteraard gaan we er vanuit dat je gewoon lid blijft van onze vereniging en volgend seizoen weer lekker kan basketballen. Wil je toch opzeggen, doe dat dan vóór 1 mei schriftelijk bij de ledenadministratie. Het indienen van dit verzoek na 1 mei aan de ledenadministratie heeft tot gevolg dat het volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen verschuldigd is. Dit is zo afgesproken in ons huishoudelijk regelement.

_____________________________________________________

Afspraken over het opbouwen en opruimen van de velden

Er is onduidelijkheid over het opbouwen en opruimen van de velden bij wedstrijden. Daarom nog even de afspraken hierover in deze nieuwbrief.

Het team dat de eerste wedstrijd speelt op een wedstrijddag bouwt het veld waarop zij gaan spelen zelf op. Het is belangrijk dat de teammanagers dit in goede banen leiden, samen met de spelers / ouders.

De teams die de laatste wedstrijden spelen ruimen het veld op waarop zij gespeeld hebben. Als daarna een wedstrijd op het center court wordt gespeeld, bouwt het team dat gaat spelen zelf het veld op en ruimt het veld na afloop ook zelf op.

Tot slot nog een opmerking over afval. Te vaak komt het voor dat afval niet opgeruimd wordt in de zaal. Verzoek aan iedereen om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Ruim je eigen afval op en spreek een ander er op aan als die dat niet doet. Samen houden we de zaal schoon.

_____________________________________________________