Algemene Ledenvergadering 29 November

Algemene Ledenvergadering van 29 november

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd houden wij onze Algemene Ledenvergadering op 29 November op het Rodenborch College.

Ontvangst om 20:00 uur. We starten om 20:15 uur.

Mocht je de vergadering graag online bijwonen, laat ons dit dan even weten door een mailtje te sturen naar Bestuurssecretariaat@blackeagles.nl. Dan zorgen wij dat er een Teamslink beschikbaar is.

De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Presentielijst
  4. Verslag ALV 17 november 2020
  5. Korte terugblik op het seizoen 2020 – 2021, inclusief Financieel jaarverslag
  6. Verslag Kascommissie
  7. Benoemen van de kascommissie
  8. Bestuursmutaties
  9. Vrijwilligers en toekomst
  10. Rondvraag en sluiting

Kun je zelf niet aanwezig zijn, geef dan een machtiging af aan een lid die wel gaat of aan een van de bestuursleden! Hierdoor kan voorkomen worden dat er onnodig een tweede ALV gepland moet worden.