Basisinfo Zaaltaken en Cursusinhoud

Basis informatie zaaltaken.

Vanaf de U16-teams zijn de spelers en speelsters verplicht om zaaltaken uit te voeren bij thuiswedstrijden van andere terams. De volgende zaaltaken zijn te onderscheiden:

 

  • Scheidsrechter (bij wedstrijden op afdelingsniveau, 2 per wedstrijd)
  • Scorer
  • Timer
  • 24-seconde klok (bij wedstrijden op landelijk niveau)

 

 

Door het wedstrijdsecretariaat wordt maandelijks een overzicht gemaakt van de thuiswedstrijden van de komende maand met daarop aangegeven welke teams wanneer welke zaaltaken moet verrichtten. Dit overzicht wordt vervolgens verstrekt aan de teammanagers en zij zorgen ervoor dat aan deze taken namen toegewezen worden en zorgen voor afstemming met de betreffende spelers of speelsters. Vervolgens wordt dit teruggekoppeld aan het wedstrijdsecretariaat waarna de namen in Sportlink ingevoerd worden.

 

De tafeltaken (scorer en timer) bij wedstrijden t/m U16-teams worden geacht ingevuld te worden door de ouders. Taak van de teammanager om hier een schema voor te maken.

 

Komt een speler of speelster zijn of haar zaaltaak niet na zonder dat hij of zij vervanging heeft geregeld dan volgt er een sanctie. Dit betreft een tafeltaak uitvoeren bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eigen team, dus niet meespelen.

 

Onderstaande boete- cq. strafbepalingen is bij bestuursbesluit vastgesteld en aan de leden bekend gemaakt.

Niet opkomen timen/scoren/fluiten:

 

  • 1e keer: 1 thuiswedstrijd niet spelen en bij die wedstrijd zaaltaak vervullen
  • 2e keer: 1 thuiswedstrijd niet spelen en bij die wedstrijd zaaltaak vervullen
  • 3e keer: ter beoordeling van het bestuur volgens huishoudelijk regelement, schorsing.

 

 

Boetes die door de NBB aan de vereniging worden opgelegd, worden aan het betreffende lid/of leden doorbelast.

 ________________________________________________

Hieronder vind je de inhoud van de cursus Tafeltaken basis die is gegeven aan onze jeugdleden. Hier worden alle ins en outs die bij de taken voor komen uitgebreid en punt voor punt besproken. Ook handig voor ouders indien zij zijn ingezet om een taak te verrichten.

Heb je vragen over zaaltaken?