Vertrouwenspersoon

Vertrouwens

persoon

The Black Eagles wil een sportieve en veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan basketballen. De vereniging zet zich in om zaken als pesten, discriminatie, geweld, seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. The Black Eagles heeft voor o.a. trainers/coaches, leden, scheidsrechters en toeschouwers gedragsregels opgesteld. Ondanks deze gedragsregels kan het binnen onze vereniging ongewenst gedrag toch helaas voorkomen.

Het is belangrijk om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en er elkaar op aanspreken. In de praktijk is dit echter niet altijd gemakkelijk. Er kan een drempel worden ervaren om naar iemand toe te stappen, bv. door schaamte, onmacht of door angst dat jouw probleem met meerdere mensen binnen de vereniging wordt besproken.

Om de drempel te verlagen heeft The Black Eagles twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. De vertrouwenscontactpersonen zijn het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers, toeschouwers, etc. die opmerkingen of vragen hebben over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, of die over een concreet incident in gesprek willen. De vertrouwenscontactpersonen hebben geheimhoudingsplicht. Zij behandelen de informatie vertrouwelijk.

Esther van Beurden – van Dijk

De vertrouwenscontactpersonen bij The Black Eagles hebben de volgende taken:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem.
  • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen zijn.
  • Indien nodig doorverwijzen naar hulpverlening of naar instanties, zoals vertrouwenspersoon van NBB of NOC*NSF.
  • Indien wenselijk signaal doorgeven aan bestuur.

Binnen onze club zijn de volgende vertrouwenspersonen actief betrokken en bereikbaar voor je:

Esther van Beurden – van Dijk  0622094341

Roland de Valk 06-17019421

Heb je een vraag of opmerking?