Voorlopige teamindeling The Black Eagles seizoen 2021*2022

Voorlopige teamindeling The Black Eagles seizoen 2021 – 2022.

In de bijlage treft je de voorlopige teamindeling aan voor het nieuwe seizoen 2021 – 2022.
Door alle Corona-perikelen was de aanloop om tot een voorlopige teamindeling te komen moeizaam, mede omdat er daardoor minder contactmomenten zijn geweest tussen T.C. en trainers & coaches.

Het betreft een voorlopige indeling omdat leden tot 1 mei kunnen opzeggen en er daardoor nog mutaties in de indeling kunnen ontstaan. Nog niet opgezegd bij de ledenadministratie? Dan ben je nog gewoon ingedeeld. Nog niet aangemeld als nieuw lid bij de ledenadministratie? Dan ben je niet meegenomen in deze lijst. Natuurlijk kunnen leden/ouders nog reageren op deze indeling en hierover in contact komen met de T.C.. Waar nodig / wenselijk kunnen er dan nog mutaties op de indeling plaatsvinden, zoals leden herplaatsen in een ander team, teams aanvullen vanuit de wachtlijst, of teams samenvoegen en/of opheffen.

De gebruikte selectiecriteria treft je hieronder aan. Voor vragen: mail de T.C.: TC@blackeagles.nl Vriendelijke groet,
T.C. The Black Eagles;

 • Ellen de Laat (dameslijn)
 • Ylvi vd Berg (dameslijn + gemengd U10, U12)
 • Carlo Mulders (mannen U10, U12 + gemengd U10, U12)
 • Paul Boeren (mannen U14, U16)
 • Robert Harms (mannen U18, U20, U22)
 • John Bekker. (Mannen senioren, G-teams, Recreantenteams).Selectiecriteria prestatie- & recreatieteams: Selectiecriteria prestatieteams.Als selectiecriteria stellen we de kernwaarden zoals die ook vermeld staan in het technisch beleidsplan;

  Desire, Defense, Discipline, Dedication and Determination.
  Wij hebben niets aan jongeren die bulken van talent, maar te weinig motivatie hebben voor topsport/prestatiesport. Wij zoeken een tomeloze inzet en de ambitie om te slagen. Als bovenstaande waarden samenkomen dan kunnen we spreken van een goede selectie. Anderzijds willen we ook rekening houden met de biologische leeftijd om kinderen nooit te snel af te schrijven of te selecteren op hun prestaties, zonder voldoende rekening te houden met hun potentieel en hun groeimarge.

  Criteria:
  • Basisvaardigheden als snelheid, kracht, lenigheid, coördinatie en conditie.
  • Inschatting van het groeipotentieel.
  • Kalenderleeftijd / biologische leeftijd.
  • Voor elke leeftijd zijn de vereiste vaardigheden benoemd in het technisch beleidsplan.

page1image63088384 page1image63083968 page1image63080320

• Lengte en lengtevoorspelling.
Een totaalbeeld kunnen we alleen verkrijgen als we kijken naar de volgende basiscomponenten: – Basketbal speltechnisch.
– Fysiek – conditioneel.
– Psychologisch – sociaal.

Verder spelen natuurlijk ook andere zaken een rol zoals:
– aantal beschikbare leden per leeftijdscategorie; hoeveel teams kunnen we formeren? – bereidheid om 2 keer of meer per week te trainen.
– bereidheid om, naast het vaste team, ook voor een ander team uit te komen.

Selectiecriteria recreatieteams.

– aantal beschikbare leden per leeftijdscategorie; uit hoeveel spelers moet een team bestaan (soms is 12 spelers nog niet genoeg!)?

– soms moeten verschillende leeftijdscategorieën worden samengevoegd om tot een volwaardige team te komen.

– Vrienden/ vriendinnen bij elkaar in een team plaatsen.

Aan het einde van ieder seizoen worden de trainers en coaches door de T.C. benaderd om input te geven over hun spelers. Het is voor spelers hierbij dus belangrijk om goed aan de trainer/coach aan te geven wat de wensen voor het nieuwe seizoen zijn. De T.C. bekijkt dan in samenspraak met de trainer/coach de haalbaarheid hiervan, met als leidraad de bovengenoemde selectiecriteria.

T.C. The Black Eagles.