Verslag van de ALV 2020

ALV 17 November: Duo voorzitterschap vervangt Luc de Laat

Op 17 november heeft de algemene leden vergadering plaatsgevonden in Sporthal de Hazelaar en online (via Teams). Er waren 37 deelnemers (incl. online) aanwezig. Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de activiteiten van het afgelopen jaar. De financiën zijn verantwoord en de nieuwe begroting is geaccepteerd. De vergadering heeft het bestuur decharge verleend voor het afgelopen jaar. De kascommissie, bestaande uit Han Verhofstadt en Marcel La Feber, heeft deze cijfers goedgekeurd. Han zit in zijn 2de termijn en moest afscheid nemen uit deze commissie, natuurlijk pas nadat hij een bos bloemen in ontvangst nam. Leroy Richardson neemt de plek van Han over in de kascommissie.

Peter Peeters is gehuldigd als Lid van verdienste voor zijn bijzondere en langjarige inzet voor de Rolstoelteams (zie verder op de site).

Na acht jaar zich te hebben ingezet als voorzitter heeft Luc de Laat zijn functie overgedragen aan Carlo Walschots en Peter van Loon.  Carlo en Peter zullen de rol in een duo functie gaan vervullen waarbij Carlo in de rol van voorzitter vooral de externe zaken oppakt en Peter meer de interne zaken vanuit zijn rol als Vicevoorzitter. Carlo en Peter hebben eerder aan het bestuur een uitgebreide visie gepresenteerd, samengevat in enkele kernwoorden is die : plezier, ambitie, verbinding en sociale contributie. Binnenkort zullen ze hier uitgebreid op terug komen. John Bekker (TC en scheidsrechtercommissie), Jan Schut (Penningmeester) en Robert van der Linde (Bestuurssecretariaat en Wedstrijdsecretariaat) zijn aangebleven en zullen samen met Carlo en Peter de vereniging besturen.

Luc de Laat werd uiteraard uitvoerig bedankt voor zijn bewezen diensten en dit werd bekrachtigd met het ere-lidmaatschap.

Na de rondvraag werd de vergadering afgesloten. Dit keer helaas niet met een gezellige nazit. Die houden we tegoed voor volgende keer!