Update Corona / Helaas is het Basketball-seizoen teneinde

Beste Basketball leden,

Helaas is het Basketball-seizoen teneinde. Nadat eerst de landelijke competitie gestaakt is, werd kort daarop de gehele competitie beëindigd. Op dit moment is trainen ook nog niet toegestaan. Als bestuur willen we aangeven hoe we hier mee verder gaan.

Competitie en beëindiging: Dit is de tekst van de NBB:  Deze maatregel heeft tot gevolg dat alle landelijke competities en afdelingscompetities per direct worden beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. De NBB acht dit niet passend gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Een uitzondering daarop vormen poules waarin eventueel al een kampioen is. Dat geldt met name voor afdelingscompetities.

Wat dit betekent voor evt. Black Eagles kampioenen gaat de TC de komende maand uitzoeken.

Trainen: Tot op heden is de stop afgekondigd tot en met 28 april en is de sporthal dicht, we volgen de adviezen van RIVM, en uiteraard moet de Sporthal open zijn. Volg hiervoor onze website.

Sjors-sportief: Dit event start na 1 juni, dus vooralsnog gaan we er vanuit dat het doorgaat, volg de website.

Club-dag: De clubdag is normaal einde mei/begin Juni, we verwachten niet dat dit doorgaat, we gaan in overleg met de Evenementen commissie kijken of we deze verplaatsen bijvoorbeeld na het begin van het seizoen.

Contributie: We gaan bezien of we een restitutie kunnen doen van de contributie voor de tijd dat de zaal gesloten is.

Team-tassen/kleding: De komende maand krijgt u een verzoek de team-tas compleet in te leveren. Wellicht kunt u deze al controleren en completeren.

Nieuw indeling teams/competitie: De TC is druk met de indeling bezig. De TC publiceert half april een VOORLOPIGE teamindeling op de site.

Algemeen geldt, kijk op onze website. Individuele vragen kunnen altijd via het mailadres bestuurssecretariaat@blackeagles worden gesteld.

Het is een bijzonder jaar, met een prachtige start van onze 50 jarige club, en nu staat alles stil. Laten we het relativeren en laat onze gedachte zijn bij allen mensen die door het virus gezondheidsproblemen hebben of andere moeilijkheden ondervinden. Volgend seizoen pakken we de bal weer op.

Bestuur The Black Eagles.