Teamindeling 2020/2021

Teamindeling The Black Eagles seizoen 2020 – 2021.

In de bijlage treft je de teamindeling aan voor het nieuwe seizoen 2020 – 2021.                                 Door alle Corona-perikelen was de aanloop om tot een teamindeling te komen moeizaam, mede omdat m.i.v. half maart alle trainingen tot het einde van het lopend seizoen zijn geschrapt en er daardoor minder contactmomenten zijn geweest tussen T.C. en trainers & coaches. We hebben als T.C. de afgelopen weken gebruikt om zoveel mogelijk input van de trainers van seizoen 2019 – 2020 te krijgen en hebben deze zo veel mogelijk meegenomen in deze nieuwe teamindeling.

De mutaties t/m. 1 mei (nieuwe aanmeldingen, opzeggingen) zijn in deze nieuwe teamindeling verwerkt, samen met de ingediende opmerkingen van ouders, spelers & trainers. Dit heeft er voor sommige teams / leeftijdsgroepen er toe geleid, dat er geheel of gedeeltelijk nieuwe teams zijn geformeerd. De teamindeling zoals deze nu is gepubliceerd is leidend, maar nog niet definitief. Natuurlijk kunnen leden/ouders nog reageren op deze indeling en hierover in contact komen met de betreffende T.C.-coördinator (TC@blackeagles.nl). Waar mogelijk kunnen er dan nog mutaties op de indeling plaatsvinden, dit blijft ter beoordeling van de T.C.

De gebruikte selectiecriteria treft je hieronder aan.

Tot slot; het trainingsschema voor komend seizoen zal medio augustus op de site worden bekendgemaakt.

Voor vragen: mail de T.C.: TC@blackeagles.nl

Vriendelijke groet,

Technische Commissie The Black Eagles;

  • Ellen de Laat
  • Ylvi vd Berg
  • Paul Boeren
  • Robert Harms
  • John Bekker.

 

Selectiecriteria prestatie- & recreatieteams:

Selectiecriteria prestatieteams.

Als selectiecriteria stellen we de kernwaarden zoals die ook vermeld staan in het technisch beleidsplan;

Desire, Defense, Discipline, Dedication and Determination.

Wij hebben niets aan jongeren die bulken van talent, maar te weinig motivatie hebben voor topsport/prestatiesport. Wij zoeken een tomeloze inzet en de ambitie om te slagen. Als bovenstaande waarden samenkomen dan kunnen we spreken van een goede selectie. Anderzijds willen we ook rekening houden met de biologische leeftijd om kinderen nooit te snel af te schrijven of te selecteren op hun prestaties, zonder voldoende rekening te houden met hun potentieel en hun groeimarge.

Criteria:

  • Basisvaardigheden als snelheid, kracht, lenigheid, coördinatie en conditie.
  • Inschatting van het groeipotentieel.
  • Kalenderleeftijd / biologische leeftijd.
  • Voor elke leeftijd zijn de vereiste vaardigheden benoemd (zie technisch beleidsplan).
  • Lengte en lengtevoorspelling.

Een totaalbeeld zal dan bestaan uit de volgende basiscomponenten:

– Basketbal speltechnisch.

– Fysiek/ conditioneel.

– Psychologisch/ sociaal.

Verder spelen natuurlijk ook andere zaken een rol zoals:

– Aantal beschikbare leden per leeftijdscategorie; uit hoeveel spelers moet een team bestaan?

– Bereidheid om 2 keer of meer per week te trainen.

– Bereidheid om, naast het vaste team, voor een ander team uit te komen.

Selectiecriteria recreatieteams.                                                                                      – Aantal beschikbare leden per leeftijdscategorie; uit hoeveel spelers moet een team bestaan (soms is 12 spelers nog niet genoeg!)?

– Soms moeten verschillende leeftijdscategorieën worden samengevoegd om tot een volwaardige team te komen, t/m. U14 zijn mixed-teams mogelijk.

– Vrienden / vriendinnen bij elkaar in een team plaatsen.

Aan het einde van ieder seizoen worden de trainers en coaches door de T.C. benaderd om input te geven over hun spelers. Het is voor spelers / ouders hierbij dus belangrijk om goed aan de trainer/coach aan te geven wat de wensen voor het nieuwe seizoen zijn. De T.C. bekijkt dan in samenspraak met de trainer/coach de haalbaarheid hiervan, met als leidraad de bovengenoemde selectiecriteria.

T.C. The Black Eagles.