Regels betreffende spelen met een dubbele licentie

Beste leden,

Bij de laatste teamindelingen kwamen er veel (aan)vragen  rondom het spelen met een dubbele licentie (DL).

De vraag om met een DL te gaan spelen heeft uiteenlopende redenen en  is niet nieuw voor ons als club, al vele jaren wordt hiermee gewerkt met name i.s.m. (New) Heroes

Onlangs is er ook aan de dameskant veel vraag naar het spelen met een DL, voornamelijk vanuit Weert (BALL)

Als club willen we uiteraard tegemoet komen aan deze verzoeken en meewerken aan het spelen met een DL.

Maar we willen wel duidelijkheid scheppen zodat iedereen weet waar men aan toe is als er gespeeld gaat worden met een DL vanuit The Black Eagles.

  • Speelster/ speler staat ingeschreven bij de vereniging waarbij hij/zij in het laagste team speelt. Een DL wordt afgegeven voor het spelen bij een team uitkomend in een hogere competitie of een hogere leeftijdsgroep.

 

  • De club waar in de laagste leeftijdsklasse/ lagere competitie wordt gespeeld is basisclub en daar wordt de contributie aan betaald (inclusief de basiscontributie aan de N.B.B.). In bijna alle gevallen zal The Black Eagles dus de basisvereniging zijn. De contributie bij de DL-vereniging zal separaat bij deze vereniging moeten worden betaald.

 

  • The Black Eagles heeft prioriteit in trainen én in spelen. Met ander woorden; als er in een week om wat voor reden dan ook, keuzes gemaakt moeten worden in het aantal trainingen, bijvoorbeeld door proefwerken cq huiswerk, dan worden de trainingen  van de andere club desgewenst afgezegd.

Met andere woorden; de trainingen van The Black Eagles hebben dan voorrang. Dit geldt tevens voor de wedstrijden. Thuiswedstrijden van The Black Eagles gaan vaak gepaard met uitvoeren van zaaltaken, dit geldt ook voor spelers met een DL.

Zij blijven verantwoordelijk voor uitvoering van zaaltaken, dus zelf uitvoeren of vervanging regelen.

T.C.