Peter Peeters; Lid van Verdienste

Peter Peeters Lid van Verdienste

Op de ALV van 17 November j.l. is Peter Peeters Lid van verdienste gemaakt. De reden dat hij deze waardering ontvangt komt omdat hij zich de afgelopen 10 jaar heeft ingezet voor het Rolstoelbasketbal bij onze club. Peter is er mee begonnen en heeft er voor gezorgd dat er snel een groep enthousiaste rollers was die samen het spel beoefende. Door de werving van leden bij zorg- en medische instellingen in Den Bosch, persberichten en door veel flyeren, is de groep steeds groter geworden. Zodanig dat er een Rolstoelteam 1 kwam met een prestatieve ambitie door uit te komen in de hoogste klasse binnen het Rolstoelbasketbal en een tweede team waarin vooral het samenspel en toernooien in binnen en buitenland op het programma stonden. Peter heeft hier samen met zijn zoon Rick, die zelf ook een rolstoel basketballer is, veel plezier aan beleefd en er voor gezorgd dat dit 10 jaar lang zo bleef. Wij als club kregen hierdoor veel waardering door het maatschappelijke speelveld voor onze rol als facilitator van de gehandicapten sport. Als bestuur achten we Peter dan ook zeker een gewaardeerd lid van verdienste. Peter kreeg de oorkonde, bloemen en een diner-bon voor Mijnheer Dentz uitgereikt door de voorzitter Luc.

 

Het bestuur.