Corona update NBB

De coronamaatregelen

De Nederlandse Basketball Bond heeft op 24 augustus jongstleden een bijgewerkt coronaprotocol gepubliceerd. Het bestuur van The Black Eagles volgt dit protocol.
Degenen die geïnteresseerd zijn in de volledige tekst kunnen hier klikken. Voor teammanagers en trainer/coaches is het belangrijk deze hele tekst goed te lezen.
Een aantal relevante regels uit dit protocol zijn:

  • Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.
  • Was vaak je handen.
  • Schud geen handen.
  • Tijdens het sporten hoeven sporters geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar indien dit nodig is voor de sportbeoefening.
  • Er worden hygiënemaatregelen getroffen in de sporthal waarmee de verspreiding wordt tegengegaan.
  • Er worden maatregelen getroffen in de sporthal waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en er wordt voor gezorgd dat aanwezigen daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde personen.
  • Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.