Corona Toegangsbewijs CTB

 (Corona Toegangsbewijs CTB)

Ruim een week geleden heeft het demissionair kabinet besloten dat ook de amateursport te maken krijgt met aangescherpte maatregelen. Erg jammer en niemand zit natuurlijk te wachten op dit soort maatregelen. We zullen er echter invulling aan moeten geven.

De NBB heeft ons laten weten dat in de regel bij een accommodatie zonder beheerder de controle ligt bij de verenigingen. Bij locaties met een beheerder zou de beheerder normaal gesproken de controle uitvoeren. De NBB heeft aangegeven dat het belangrijk is dat de controle in overleg tussen verenigingen en eigenaar van de sporthal praktisch wordt uitgewerkt.

Op dinsdag 9 november heeft dit overleg plaatsgevonden en zijn er afspraken gemaakt hoe de controle uitgevoerd zal worden. De Gemeente is de beheerder van de zalen en probeert haar verantwoordelijkheid zo goed mogelijk in te vullen. Ook de verenigingen zullen een steentje moeten bijdragen. Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen de Gemeente en de verenigingen?

Voor de Hazelaar gelden de volgende afspraken:

  • In het weekend controleert de Gemeente/beheerder de QR code van 08:30 – 17:00. Buiten deze tijden is dit aan de vereniging zelf om dit te organiseren. Het bestuur zal dit, samen met de betrokken teams, oppakken.
  • Op maandag, dinsdag en donderdag controleert de Gemeente/beheerder de QR code van 17:00 – 23:00 uur
  • De verenigingen controleren zelf de leden die 18+ zijn en komen sporten. Dat mag bij de teams zelf gebeuren. Wij verwachten dat de (benoemde) trainer/coaches hun spelers die 18+ zijn controleren. De (assistent) coaches, teammanagers (bij wedstrijden ook scheidsrechters en tafelfunctionarissen) hoeven niet gecontroleerd te worden. Laten we dat op alle dagen doen, zodat er geen onduidelijkheden zijn. Als de Gemeente/beheerder controleert, dan uiteraard niet nog eens QR controleren.
  • Als leden geen telefoon hebben, dan overleggen zij het Corona Toegangsbewijs op papier.
  • We ontvangen in principe geen bezoekers, ouders of supporters in de hal. Gebruik GBV (Gezond Boeren Verstand). Chauffeurs van uit spelende teams even QR laten checken, dan is het geen probleem, maar laten we ons richten op het mogelijk maken van sporten.
  • Liefst geen ouders in de kleedkamer. Laat de kinderen thuis omkleden en douchen. Kinderen bij voorkeur afzetten bij de deur en daar ook weer ophalen. Als het toch nodig is, dan even QR checken als de beheerder dit niet heeft gedaan.

Voor de overige zalen zijn de volgende afspraken van toepassing:

  • De verenigingen controleren zelf de leden die 18+ zijn en komen sporten. Dat mag bij de teams zelf gebeuren. Wij gaan ervan uit dat de (benoemde) trainer/coaches hun spelers die 18+ zijn controleren. Het kader zelf hoeft niet gecontroleerd te worden.
  • Als leden geen telefoon hebben, dan overleggen zij het Corona Toegangsbewijs op papier.
  • We ontvangen in principe geen bezoekers, ouders of supporters in de hal.
  • Liefst geen ouders in de kleedkamer. Laat de kinderen thuis omkleden en douchen. Kinderen bij voorkeur afzetten bij de deur en daar ook weer ophalen. Als het toch nodig is, dan even QR checken.