Competitie gestaakt t/m 8 November

Goedenavond,

Geen competitie tot en met het weekend van 7/8 november 2020

De rijksoverheid heeft afgelopen dinsdagavond bekend gemaakt dat ter bestrijding van het snelgroeiende aantal coronabesmettingen ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Deze gaan vanavond (14 oktober) om 22.00 uur in. Voor de sport betekent dit concreet dat er de komende 4 weken niet in competitieverband mag worden gespeeld. Alleen jeugd tot 18 jaar mag onderling blijven trainen en spelen bij de eigen vereniging. Over 2 weken zal worden beoordeeld of na deze periode van 4 weken nog verdere maatregelen genomen dienen te worden.
NOC*NSF werkt op dit moment het protocol ‘Verantwoord Sporten’ bij, waarna we ook de nieuwe versie van het Coronaprotocol Basketbalcompetities op onze site plaatsen. De actuele versies zijn altijd hier te vinden:
https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

Alle wedstrijden in deze periode worden op een fictieve wedstrijddatum aan het einde van de betreffende competitie gezet, zodat de verenigingen, wanneer weer mogelijk, deze in onderling overleg kunnen inplannen. Mochten wedstrijden, die vanwege corona niet gespeeld zijn, niet opnieuw ingepland kunnen worden, dan worden deze als niet gepland beschouwd zonder verdere consequenties!

We begrijpen dat dit alles voor de verenigingen, beoefenaars en volgers van het basketball zeer ingrijpend is. Maar we realiseren ons ook dat deze maatregelen nodig zijn. We roepen iedereen dan ook op de maatregelen op te volgen, zodat we met zijn allen het basketball zo snel mogelijk weer kunnen hervatten.

Opleidingen

In de geest van de afgekondigde maatregelen worden alle opleidingen, die namens de NBB georganiseerd worden, opgeschort. Dit is mede ingegeven door het standpunt dat het NOC*NSF hieromtrent heeft ingenomen. We verzoeken alle verenigingen die zelf een opleiding hebben gepland, deze beslissing te volgen. De komende weken gaan we vanuit de NBB bekijken of en zo ja hoe het mogelijk zal zijn om de theorielessen via een digitale weg alsnog aan te bieden.

Met vriendelijke groet,NEDERLANDSE BASKETBALL BOND

 

Juliet Fransen

Manager Breedtesport

 

Kelvinbaan 48 | 3439 MT Nieuwegein

Postbus 2650 | 3430 GB Nieuwegein

T: +31 (0) 30 20 20 122

W: basketball.nl