ALV dinsdag 17 november

ALV In de Hazelaar of met Teams.

De ALV is op Dinsdag 17 November 2020 vanaf 20.00 uur en wordt gehouden in de Hazelaar en online. Lees hier hoe u kunt meedoen.

FYSIEK in De Hazelaar.

Meld je aan voor de vergadering in de Hazelaar (max. 30 personen). Stuur een mail aan Voorzitter@blackeagles.nl  Er kunnen max. 30 personen aanwezig zijn, als je niet ingeschreven bent loop je het risico dat de zaal ‘vol’ is.  Er zijn al 15 aanmeldingen. Degene die zich aangemeld hebben krijgen nog een mailtje van mij.

Kom op tijd. Als je komt denk er aan zelf wat drinken mee te nemen, er zijn geen faciliteiten.

TEAMS.

De vergadering is ook via TEAM bij te wonen, gebruik dan onderstaande link. Je kunt dan ook meepraten en mee stemmen. Je dient hiervoor via de Chat functie aan te geven dat het Bestuur voor je mag stemmen (dit is een HR formaliteit). Zorg dat je om 19.45 ingelogd bent zodat we je kunnen toelaten en registreren. Om 20.00 begint de vergadering.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRlYmZjZTMtNDk4ZC00MTcwLThmZjgtZGNhZTlmYTAzZTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2203ee8145-3309-48e5-be0d-c5817a8a209c%22%2c%22Oid%22%3a%22ee1c0bc3-ce1c-4537-979a-f7b9124114a5%22%7d

Degene die zich al aangemeld hebben krijgen nog een mailtje van mij.

Tot Dinsdag,

Luc de Laat