Historie Black Eagles, deel 1, door Dhr. Cees Free

The Black Eagles 50 jaar

Aflevering 1

Ergens in de tweede helft van 1969 ontstond bij enige leraren van de toenmalige Kattenbosch Mavo, voorloper van het Rodenborch College, het idee om in Rosmalen een basketballvereniging op te richten.

Deze leraren, Jacques de Waal en Theo van Langen, hadden tijdens hun studie op de kweekschool (Pabo) kennis gemaakt met deze sport en speelden toen onder de naam van Springfield ook al wat wedstrijden.

Besloten werd tot het houden van een bijeenkomst om te polsen of hun enthousiasme gedeeld zou worden met anderen.Aan het einde van die bijeenkomst konden reeds ruim 50 geïnteresseerden worden ingeschreven.

Op 30 december 1969 werden de leden uitgenodigd voor een oprichtingsvergadering op 9 januari 1970. In de notulen van die bijeenkomst werd o.a. het voorlopige bestuur voorgesteld, de hoogte van de contributie (bijv. Hfl. 6,= per maand voor senioren) vastgesteld en de trainer van de vereniging voorgesteld (René Vogels).

Tijdens de schorsing van de vergadering werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om zich op te geven als lid.

Op de eerste (nog met de hand geschreven) ledenlijst staan 23 heren senioren, 21 jongens junioren, 18 dames, 17 meisjes aspiranten en 19 jongens aspiranten. Een totaal dus van reeds van 98 leden.

De gekozen naam “The Eagles” werd door de NBB niet goedgekeurd, er was al een vereniging met die naam; het werd dus “The Black Eagles”, de clubkleur van groen / wit werd als gevolg hiervan zwart / zwart.

Op de eerste formele bondsstaat van de NBB staan de eerste bestuursleden:

-voorzitter: Jacques de Waal

-secretaris : Cees Free

-penningmeester: Clemens Luërs

-wedstrijdzaken: Theo van Langen

-algemeen: Ferd de Waal

Met het aanvaarden van dit document door de NBB werd de vereniging lid van dit  overkoepelend orgaan. The Black Eagles zouden vanaf het seizoen 1970 / 1971 gaan deelnemen aan de competities van het toenmalig district Oost-Brabant.