Nieuws vanuit de NBB; 3×3 competitie

Hieronder de info vanuit de NBB over de 3×3 competitie: 

Helaas hebben we afgelopen jaar de geplande pilot voor het organiseren van een 3×3 competitie moeten cancelen vanwege de verspreiding van Covid-19 in Nederland.

De animo voor dat eerste pilot seizoen was groot. Meer dan 200 teams hadden zich aangemeld voor deze competitie. Het heeft ons in elk geval gesterkt in de opvatting dat er voldoende draagvlak is om dit initiatief ook in het nieuwe seizoen aan te bieden.

Het doel van de pilot is om een volwaardige 3×3 competitie te ontwikkelen om daarmee een grotere groep actieve basketballers aan verenigingen en de NBB te binden. Uit diverse onderzoeken (uitstroom- en behoefteonderzoeken) en de NBB Verenigingsmonitor 2020 is gebleken dat er zowel bij verenigingen als bij spelers behoefte is aan diversiteit in het aanbod dat de NBB verzorgt. Met het starten van deze 3×3 competitie, naast de reguliere 5-5 competitie, hebben we als doel onze basketball community te vergroten.

Via deze brief informeren wij u over de opzet en organisatie van de 3×3 competitie, die we vanaf nu de 3x3NL League zullen noemen. Hierbij wordt het komende eerste seizoen als een pilot gezien.

Verder informatie is te vinden in de link hieronder